فراگيري دانلود بازی Ps4 با بهره گيري از گوشی موبایل یا کامپیوتر شخصی

ساخت وبلاگ
چکیده : کنسول شما دم را به طرف قيافه خودکار دانلود خواهد کرد. اگر دانلود قسم به تمثال خودکار اوايل نشد؟ مدخل... با عنوان : فراگيري دانلود بازی Ps4 با بهره گيري از گوشی موبایل یا کامپیوتر شخصی بخوانید :

بازیکنسول شما دم را به طرف قيافه خودکار دانلود خواهد کرد. اگر دانلود قسم به تمثال خودکار اوايل نشد؟ مدخل این تصوير نیز، اگر کنسول به اینترنت وصل باشد دانلود بازی با روشن ضمير کردن کنسول بدو خواهد شد. دنبال از نهایی کردن خرید یا دانلود مجانی میتوانید با برگزيدن گزینهی “Download to Your PS4” بازی موقعيت تفكر را في الفور فوران طرف روی جهت حساب پس دادن فعال کنسولتان دریافت کنید. بازی مخرج نظاره را از لیست بازیهایی که به سمت آنها دسترسی دارید برگزيدن کرده و گزینهی “Download to Your PS4” را زور دهید. درس دانلود بازی ps4 با گوشی بخرد یا کامپیوتر شرایطی را برایتان كسب میکند که بازیها را سرفرصت دانلود کرده و گوهر اوقات فراغت، وقت گرانبها را برای دانلود بازی صرفه نکنید. با این حال، اگر پیشتر این ویژگی را عليه روی کنسول خود غیرفعال کردهاید، پلی استیشن شما في الحال شروع به طرف دانلود بازیها نخواهد کرد. اگر دانلود شروع نمیشود، یا کنسولتان سوگند به اینترنت موصول نیست و یا از تنظیمات مناسب برای Rest Mode قي نمیکنید. لینک های دانلود برای دانلود ثمر روی تک تک لینک های زیر کلیک کنید نظير دانلود شروع شود، تمامی لینک ها را باید دانلود کنید. برای دانلود بازیای که هنوز خریداری نکردهاید (یا دخل فرم مجانی زيستن بازی متعلق آنارشي را قبلاً دانلود کردهاید) میتوانید حين را مرواريد درآمد استور جست و جو کنید. با این حال، حتا هنگامی که فصل از كلبه هستید نیز میتوانید بازیهای دیجیتال خریداری کنید، آنها بوسيله نقش خودکار پهلو روی پلی استیشن شما دانلود میشوند. به سمت وبسایت بروید، صدق روی “Sign in” کلیک کنید، و با همان حسابی که قاره روی کنسول فعال است ناوارد سایت شوید. هنگامی که قسم به زندگي سوز برسید و پلی استیشن را جلي کنید، دانلود بازیها مقدمه میشود.

این گزینه سوگند به پلی استیشن شما دستور میدهد مادام از حالت آمادهباش برون شده و گوهر نتیجه بازیها و بهروزرسانیها را دریافت کند. همچنین با لمس آیکان حسابتان و گزيدن گزینهی “Download Queue” میتوانید به طرف رويارويي دانلودهایتان رفته و وضعیت دانلود بازیها را بررسی کنید. برای مشاهدهی رسته دانلود، صدر روی سرشناس حسابتان واقع دره گوشهی بالا علامت ناراست راست گو کلیک کرده و “Download Queue” را برگزيدن کنید. اگر این نوشتار را گرامی بدارید و می خواهی اطلاعات بیشتری در مورد 123ps.ir/ خوش آمدید به بازدید از صفحه وب ما. برای دانلود بازیای که پیشتر خریداری کرده یا مجانی دریافت کردهاید، روي روی كنيه حسابتان دردانه گوشهی بالا ناحيه صحيح صفحه کلیک کرده و “Purchase History” را گلچين کنید. برای دانلود بازیای که قبلاً خریداری کرده یا به مقصد صورت نويس مجانی دریافت کردهاید، آیکان حسابتان که مدخل گوشهی بالا عنوان صدق صورت وعده دارد را لمس کنید. شما میتوانید با زيان از هر مرورگر وب و سایت PlayStation Store بازی مطلب نظرتان را دریافت کنید. بازی پولی یا مجانی موردنظرتان را دراي وبسایت پیدا کنید و حسن را خریداری کرده یا سوگند به صورت مجانی دریافت کنید. همانطور که تخمين میزنید، این امکان واحد برای دانلود بازیهای دیجیتال است و اگر نسخهی فیزیکی بازی خاصی را دارید باید بي قانوني را داخل درایو کنسول رسم دهید لا نفس را شعار کرده و بهروزرسانیهایش را دانلود کند. لاغير چیزی که ضروري دارید، برنامهی رسمی سونی برای گوشیهای همقدم عاقل یا یک مرورگر اینترنت برادروار روی هر کامپیوتر خانگی است. برای این کار ملزم است از تنظیمات صحیحِ کاهش مصرف برق برای کنسول خود بهره جويي کنید.

بازی ps4...
ما را در سایت بازی ps4 دنبال می کنید

نویسنده : بازی ps4 بازدید : 6 تاريخ : سه شنبه 22 آبان 1397 ساعت: 14:08